charlottehoff.webador.com

Om Kunstner Charlotte Hoff Født 30 Jan 1967 i Charlottenlund, Danmark     Dk

KUNSTNER CHARLOTTE HOFF er født den 30 januar 1967 i Charlottenlund, Danmark. Hun er designer, billedkunstner og kunstnerisk underviser.

 

Hun gik på Danmarks Designskole og har siden udviklet sig ved mange forskellige uddannelser, som de ses her neden for.

De er alle eksempler på videreuddannelse af kunstneren og underviseren Charlotte Hoff.

 

Charlotte Hoff lever af sin tegne- og maleskole, men er i sandhed også en dygtig og velbegavet kunstner, der arbejder på flere områder indenfor billedkunst, tegning og design. Hun startede ung som tekstilkunstner, men har videreudviklet sig til billedkunstner med tegning som speciale.

Charlotte Hoff har en fin fornemmelse for farver. Hun bruger de varme farver, som man oplever i Nordsjælland hver dag. Efterårets nuancer. Dem har Charlotte med sig fra barndommens gade i Nordsjælland.

 

Når Charlotte Hoff tegner med blyant, bruger hun derimod udelukkende grafitten i blyanten til at markere de grå nuancer, ligesom farvers  farveforskelle. Mit indtryk er, at Charlotte Hoff mest tegner i dag. Hendes tegninger er flotte, gennemarbejdede og ekspressive. Hun har en fin og sikker streg. Hun tør virkelig trykke blyanten i bund på papiret, så den grå grafitfarve bliver mørk, glinsende og kontrastfuld. Udtrykket er sikkert og ekspressivt i al sin enkelhed. For enkle er de på en god måde.

 

Det, der særligt udmærker sig ved disse blyantstegninger, er især de selvportrætter Charlotte har lavet af sine egne ben under kjolen. Disse tegninger er ofte kreeret i meget store formater, f. eks. 80 x 100 cm og er meget imponerende.

 

Charlotte Hoff har også udmærket sig med forskelligt design, f. eks. flere slags tapet, der i en overgang kunne købes i "Flügger Farver", en farvehandel her i Danmark.

 

Charlotte Hoffs kunst er meget nutidig og vedkommende, og hun lever fint op til at være det ny talent fra kunstnerfamilien Hoff. Charlotte Hoff er datter af den kendte landskabsmaler Ulrik Hoff og hans hustru hattemager Birte Hoff.

 

Skrevet af: Kunsthistoriker Lotte Kjøller 2021

Charlotte Hoffs Kunstneriske Uddannelse     DK

Charlotte Hoff har mere end 20 års undervisningserfaring, herunder: 

Bygningsdesign - Danmarks Tekniske Universitet.

Billedkunst og æstetik - Den Pædagogiske Diplomuddannelse.

Professionshøjskolen UCC.

Daglig leder af tegne- og maleskolen - FOF Nordsjælland.

Akvarelkurser i Frankrig, Italien og Færøerne.

Censor ved Croquis Festival. Skovbo Kunstforening.

 

Drawing by Charlotte Hoff

Hun er uddannet designer, billedkunstner og underviser:

Eksamen i Eksperimenterende billedfremstilling ved Lotte Muller.

Den Pædagogiske Diplomuddannelse fra Blaagaard Statsseminarium, Voksenpædagogisk Grundkursus (AVG),

Ecole Nationale Superieure des Beaux - Arts, Paris,

tegne/malestudie ved professor Michael Salsmann og Jacky Chriqui.

Danmarks Designskole, tekstillinjen ved

billedkunstner Robert Risager, billedkunstner Bente - Marie Kjeldbæk og tekstilkunstner Vibeke Riisberg,

Ulrik Hoff Tegne- og Maleskole.

AF Billedkunstneren Lotte Kjøller 2021: to liv med kunst.  Mit liv med TextileKunstneren Og Tegneren Charlotte Hoff fra Danmark 1983 - 2021     DK

Jeg, billedkunstner, kunsthistoriker og barndomsveninde Lotte Kjøller, har kendt tekstilkunstneren og tegneren Charlotte Hoff siden 1983, hvor vi som unge gik på hendes fars Ulrik Hoff tegne- og maleskole i Charlottenlund. Jeg var 17 år. Charlotte var 16 år. Her i 2021 er vi piger nu blevet 54 og 55 år. Vi har holdt sammen siden. Vi ses ikke så tit, men holder sammen på godt og ondt. Det er her hos hinanden, vi havner, når der er problemer. Vi har begge fødselsdag 30 Januar, bare med 1 års mellemrum.

Charlotte Hoff to Open Doors in her Artschool,

Ordrup, Gentofte, Denmark

 

Charlotte blev rigtig glad for mig på sin fars skole og jeg kom derfor hurtigt ind i skolens fællesskab. Dengang var det den eneste ordentlige kunstskole i miles omkreds. Jeg kom hver dag helt fra Køge 45 km eller mere væk med toget for at opfylde min drøm om at blive kunstner.  Det var vi mange, der gjorde.

 

Charlottes kunstnerfamilie havde klædt Charlotte meget bedre på til at blive kunstner, end jeg selv var og jeg beundrede hendes flotte streg og smukke efterårsfarver på papiret. Jeg var til gengæld mere moden og stærkere personligt på mange måder. Så hver især fandt vi den støtte og det fællesskab i hinanden, som vi ikke fik hjemme. Charlotte og jeg ligner faktisk hinanden på den kunstner, vi har i os. Men vi er også vidt forskellige på grund af den meget forskellige opdragelse, vi har fået. Men til sammen har vi kunnet lære af hinanden og støtte hinanden i vores to ofte svære liv.

 

Charlotte tog mig med rundt, f. eks. var vi på muséer og flere gange i Paris og hun var på den måde med til at lære mig om overklassens kultur - men sandelig også om kunst.  Jeg kom fra arbejderklassen. Jeg vidste selv dårligt, hvem Picasso var, men Charlotte var meget bedre klædt på til rollen som kunstner og hende kunne jeg lære af.

Vi begyndte at sove sammen i Charlottes værelse og jeg oplevede spillet og rollefordelingen i en kunstnerfamilie, der var meget anderledes end min egen. Det var svært at tilpasse mig dette familieliv, men også lærerigt. Jeg er også en del af en kunstnerfamilie. Men min familie havde glemt, at den var kunstnerfamilie og havde derfor ikke klædt mig kunstnerisk på.

 

Der var meget kultur i Charlottes familie, som jeg ikke kendte til. Ulrik Hoff, der kunne spille klarinet temmelig godt, insisterede på, at vi på tegneskolen SKULLE høre klassisk eller jazz, imedens undervisningen foregik - altid. Jeg var ved at gå amok. Jeg havde ikke hørt den slags musik hjemmefra. Men senere, skulle det vise sig at blive en meget nyttig tvangs - indlæring, da jeg blev hvirvlet ind i min egen musikalitet og er blevet glad for den slags musik senere i mit liv. Jeg fik venner der og min første ægtefælle var en musiker og akademiker derfra.

 

Jeg husker, vi tog til Danmarks akvarium som unge for at tegne akvareller af fisk. Jeg tegnede fiskene, som jeg så dem. Men det var ikke som Charlotte så dem. Da jeg så, hvordan Charlottes Zebrafisk så ud, var jeg fuld af beundring over hendes talent. Hun fik Zebrafiskenes striber i brun til at fortsætte forbi fiskenes afslutninger og form og videre ud på papiret så de dannede flotte mønstre.  Jeg kan godt forstå, at den slags tegninger kunne bruges til tekstilformgivning.  De var rigtigt flotte.

Men Charlotte har ikke så meget perspektiv i farver og motiv. Det går jeg meget op i. Men det er nok netop derfor, Charlottes farvekombinationer kunne bruges til tekstil og mine til malerier. 

 

Hendes talent som underviser viste sig også den gang. Hun kunne være den stille pige, men også knivskarp og lagde ikke fingrene imellem, når hun gav kritik.

Hun sagde, da jeg var ung og kun malede brune billeder. "Du maler kun brunt, fordi du er bange for farver".

Bange for farver, tænkte jeg. Det kunne jeg ikke have siddende på mig. Så jeg måtte i byen og købe nye farver.

Jeg så også på det tidspunkt en udstilling med Wilhelm Lundstrøm på Charlottenborg og faldt for "Søstrene", et stort blåt billede. Disse farver måtte jeg lære at blande, tænkte jeg. Jeg måtte lære om farver. Jeg ville kunne det med farver. Jeg tog et postkort af billedet med hjem. Dette blev starten på mine selvportrætter, der senere fik mig på KE og KS.

 

Måske 20 år senere stod Charlotte igen foran mine malerier. Jeg husker ikke hvor. Hun siger: "Du er rigtig god til farver" og puf, så falder tingene på plads inden i mig og det går op for mig, at den sætning for så lang tid siden, har drevet mig frem til mit mål. At lære at beherske farver. Så min egen stædighed og Charlottes ord var afgørende for, hvilken vej jeg og min kunst tog i livet. Farver. Flotte og smukke farver. Charlotte siger om mig, at hun kunne bruge mig på samme måde. På denne måde var vores venskab på mange måder afgørende for, hvem vi er i dag.

 

Charlotte Hoff er på denne måde født med en pencil i hånden. Hun kommer nemlig fra kunstnerfamilien, hvor faderen Ulrik Hoff var og mange andre dygtige kunstnere også var. I dag findes de i de danske kunstnerleksika, alle sammen. Hun startede sin uddannelse på fars tegne- og male skole i Charlottenlund, hvorefter hun blev uddannet på Designskolen, Tekstillinien. Senere uddannede hun sig videre som voksen underviser og videreudviklede sig også til billedkunstner med tegning som domæne.

 

Ud over sit virke som kunstner driver Charlotte Hoff nu sin fars tegne- og maleskole for FOF Gentofte, som hun har overtaget fra far, landskabsmaleren Ulrik Hoff. Tegneskolen er flyttet fra Charlottenlund på Ulriks tid til bedre lokaler for FOF i Ordrup. Charlotte har mange kurser i f. eks. tegning, design og croquis, hvor mennesker fra overklassen kommer. Der er både de unge samt den pensionerede læge, der nyder sit otium. Det er mere almindeligt i Nordsjælland at alle tegner og interesserer sig for kunst. 

Charlotte selv er flyttet til Vesterbro i København og på den måde kommet bort fra Nordsjælland hvor hendes kunstnerfamilie stammer fra. Hun har omsider fundet sig en god mand, der har været forsker i litteratur på Københavns Universitet. Charlotte har ingen børn.

 

Kærlig Hilsen

Billedkunstneren Lotte Kjøller

06.08.2021

2 Drawings by Charlotte Hoff

About Artist Charlotte Hoff Born 30 Jan 1967 in Charlottenlund, Denmark     uk

ARTIST CHARLOTTE HOFF was born 30 Jan 1967 in Charlottenlund, Denmark. She is a designer, visual artist and teacher. she went to Denmark's design school and has since developed in many different educations as they are seen below. Some are continuing education programs by artist Charlotte Hoff. Others are continuing education by teacher Charlotte Hoff. Charlotte Hoff lives off her drawing and painting school but is truly also a skilled and gifted artist who works in several areas such as visual art, drawing and design. She started as a young textile artist. 

 

My impression is that Charlotte Hoff mostly draws today. Her drawings are beautiful, well-crafted and expressive. What particularly distinguishes these pencil drawings is that they are often drawn in very large formats, eg 80 x 100 cm. Charlotte Hoff has also excelled with the design of eg wallpaper that in a transition could be bought in "Flügger" here in Denmark. Her art is very contemporary and relevant and she lives up to being the new talent from the artist family Hoff. Charlotte Hoff is the daughter of the well-known landscape painter Ulrik Hoff and his wife hat maker Birte Hoff.

 

Written by:

Art Historian Lotte Kjøller 2021

artistic Education by charlotte Hoff     UK

Charlotte Hoff has more than 20 years of teaching experience, including:

Building design - Technical University of Denmark.

Visual Arts and Aesthetics - The Pedagogical Diploma Program.

UCC University College.

General manager of the drawing and painting school - FOF Nordsjælland.

Watercolor courses in France, Italy and the Faroe Islands.

Censor at the Croquis Festival. Skovbo Kunstforening.

 

She is a trained designer, visual artist and teacher:

Exam in Experimental image production by Lotte Muller.

Den Pædagogiske Diplomuddannelse fra Blaagaard Statsseminarium, Voksenpædagogisk Grundkursus (AVG),

Ecole Nationale Superieure des Beaux - Arts, Paris,

drawing / painting study by Professor Michael Salsmann and Jacky Chriqui.

The Danish School of Design, the textile line by visual artist Robert Risager, visual artist Bente - Marie Kjeldbæk and textile artist Vibeke Riisberg,

Ulrik Hoff Drawing and Painting School.

OF Visual Artist Lotte KJoeller 2021: two lives with art. Textile Artist and Visual Artist Charlotte Hoff from Denmark 1983 - 2021     UK

Poaster from the Café in Charlottenborg Exhibitionhall, Copenhagen with a Charlotte Hoff exhibition.

I, visual artist, Art historian and childhood friend Lotte Kjøller, have known the textile artist and illustrator Charlotte Hoff since 1983, when we as young people went to her father's Ulrik Hoff drawing and painting school in Charlottenlund. I was 17 years old. Charlotte was 16 years old. Here in 2021, we girls have now turned 54 and 55 years old.

 

We've been together ever since. We don't see each other that often, but stick together for better or worse. It is here with each other that we end up when there are problems. We both have birthdays on January 30, just 1 year apart.

 

 

Charlotte became really fond of me at her father's school and I therefore quickly joined the school community. At the time, it was the only proper art school for miles around. Every day I came all the way from Køge 45 km or more by train to fulfill my dream of becoming an artist. Many of us did.

 

Charlotte's artist family had dressed Charlotte much better to become an artist than I myself was and I admired her beautiful line and beautiful autumn colors on paper. I, on the other hand, was more mature and stronger personally in many ways. So each of us found the support and the community in each other that we did not get at home. Charlotte and I actually look alike to the artist we have insite us. But we are also vastly different because of the very different upbringing we have been given. But together we have been able to learn from each other and support each other in our two often difficult lives.

 

Charlotte took me around, for example we were at museums and several times in Paris and she helped to teach me about upper class culture - but certainly also about art. I came from the working class. I myself did not know who Picasso was, but Charlotte was much better dressed for the role of artist and I could learn from her.

We started sleeping together in Charlotte's room and I experienced the game and the division of roles in an artist family that was very different from my own. It was hard to adapt to this family life, but also educational. I'm also part of an artist family. But my family had forgotten that it was an artist family and had therefore not dressed me artistically.

 

There was a lot of culture in Charlotte's family that I did not know. Ulrik Hoff, who could play the clarinet quite well, insisted that we at the drawing school SHOULD hear classical or jazz, while the teaching took place - always. I was going crazy. I had not heard that kind of music from home. But later, it turned out to be a very useful compulsive learning, as I was whirled into my own musicality and have become fond of that kind of music later in my life. I made friends there and my first husband was a musician and academic from there.

 

I remember we went to Denmark's aquarium as young people to draw watercolors of fish. I drew the fish as I saw them. But that was not how Charlotte saw them. When I saw what Charlotte's Zebrafish looked like, I was full of admiration for her talent. She made the zebrafish's stripes in brown continue past the fish's finishes and shape and further out on the paper so that they formed beautiful patterns. I can well understand that such drawings could be used for textile design. They were really nice.

But Charlotte does not have much perspective in colors and motif. I go into that a lot. But that's probably exactly why Charlotte's color combinations could be used for textiles and mine for paintings.

 

Her talent as a teacher was also evident at that time. She could be the quiet girl, but also wery sharp and was hard when she gave criticism.

She said when I was young and only painted brown pictures. "You only paint brown because you are afraid of colors".

Afraid of colors, I thought. I could not have it. So I had to go into town and buy new colors.

I also saw at that time an exhibition with Wilhelm Lundstrøm at Charlottenborg and liked "Søstrene", a big blue picture. These colors I had to learn to mix, I thought. I had to learn about colors. I would know it with colors. I took a postcard of the picture home. This was the start of my self-portraits that later got me into KE and KS.

 

Maybe 20 years later, Charlotte stood in front of my paintings again. I do not remember where. She says: "You're really good at colors" and pouf, then things fall into place inside me and it dawns on me that that phrase so long ago, has driven me to my goal. Learning to master colors. So my own stubbornness and Charlotte's words were crucial to which path I and my art took in life. Colors. Beautiful and nice colors. Charlotte says about me that she could use me the same way. In this way, our friendship was in many ways crucial to who we are today.

 

Charlotte Hoff was born in this way with a pencil in her hand. She comes from the artist family, where her father Ulrik Hoff was and many other talented artists were too. Today, they are found in the Danish artist encyclopedias, all of them. She started her education at her father's drawing and painting school in Charlottenlund, after which she was educated at the Design School, the Textile Line. Later, she trained further as an adult teacher and also further developed into a visual artist with drawing as a domain.

In addition to her work as an artist, Charlotte Hoff now runs her father's drawing and painting school for FOF Gentofte, which she has taken over from her father, the landscape painter Ulrik Hoff. The drawing school has moved from Charlottenlund in Ulrik's time to better premises for FOF in Ordrup. Charlotte has many courses for example, drawing, design and croquis, where people from the upper class come. There are both young people and the retired doctor who enjoy their retirement. It is more common in North of Zealand that everyone draws and is interested in art.
Charlotte herself has moved to Vesterbro in Copenhagen and in this way moved away from North of Zealand where her artist family comes from. She has finally found a good man who has been a researcher in literature at the University of Copenhagen. Charlotte has no children.
 
Best Regards
The visual artist Lotte Kjøller
06.08.2021

2 Drawings by Charlotte Hoff

KUnstnerfamilien - søster og datter                   Artistfamily - Sister and daugther

Grandma:

 

Grand Ma:

Grand Pa:

 

Father: Ulrich Hoff

Mother: Birte Hoff

 

Full Name: Charlotte Hoff

Mann:

 

Brother:

Wife:

Children:

Copyright

Copyright: Charlotte Hoff has copyright on this page and the pictures. It is not allowed to steal.

Contact Charlotte Hoff

If you want to contact the artist Charlotte Hoff fill the form here:

share

Create a Free Website With Webador